Projecte padrins-fillols
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

PROJECTE PADRÍ

El projecte padrins/es no deixa de ser un recurs més per estimular el procés d’aprenentatge dels infants.

Objectius Generals

- Establir una actitud d’ajuda mútua entre grans i petits.
- Afavorir una relació entre grans i petits desenvolupant llaços d’afectivitat per crear un ambient familiar a l’escola.
- Afavorir la comunicació entre alumnes de diferents cicles.
- Ampliar el temps de comunicació oral en la llengua vehicular de l’escola.
- Aprendre ajudant als altres.

Objectius Cicle mitjà i superior

- Aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. (competència comunicativa lingüística i audiovisual )
- Treballar l’expressió artística tot fent petits treballs manuals. (competència artística i cultural)
- Comunicar els coneixements adquirits mitjançant les moltes possibilitats que ofereixen les TIC (tractament de la informació i competència digital)
- Potenciar la responsabilitat vers els nens més petits i el seu aprenentatge. (competència d’aprendre a aprendre)
- Ser responsable i autocrític, afrontar problemes i aprendre de les errades (competència d’autonomia i iniciativa personal)
- Esforçar-se per a explicar als més petits continguts concrets ( competència social i ciutadana).
- Treballar l’actitud de gratuïtat, responsabilitat, fer quelcom per altres. (competència social i ciutadana).

Objectius cicle infantil

- Possibilitar una major atenció individualitzada en activitats i continguts concrets.
- Afavorir l’adaptació a través de relacions properes i concretes amb els més grans.
- Fer avançar els alumnes en l’aprenentatge de la lectura a través de la motivació i els vincles afectius i de solidaritat entre les parelles.
- Potenciar els coneixements informàtics de manera divertida mentre s’estableixen lligams entre els alumnes de diferents etapes.
- Reforçar, assegurar i millorar continguts apresos mitjançant una activitat engrescadora i que al mateix temps representi un al·licient per a l’alumnat més gran.

 

Cada padrí/ina té un o dos fillols segons el número d’alumnes que hi hagi a cada classe.

Tenen un dia assignat a la setmana per anar a la classe del seu fillol/a i, depenent del curs a on vagin, realitzen una activitat o una altra:

- A P3 reforcen conceptes (colors, formes geomètriques, números...).
- A P4 els ajuden en l’aprenentatge de la lectura.
- A P5 fan experimentació.

Paral·lelament també es realitzen altres activitats conjuntes en dates puntuals:

- Per la castanyada fan panellets junts.
- Els petits gaudeixen un dia de jocs psicomotrius elaborats pels més grans.
- S’intercanvien regals fets per ells mateixos en dies assenyalats com nadal, sant Jordi i per acomiadar-se a final de curs.

36