Educació viària
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

- Les activitats de la Guàrdia Urbana van adreçades principalment a mantenir actituds cíviques en l'entorn dels desplaçaments pel carrer i en la conducció.

36