Projecte ILEC
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

- Promoció de la biblioteca de l'escola com a eix dinamitzador de tots els aprenentatges.

- 30 minuts de lectura diària, aplicant les diferents estratègies lectores.

36