Biblio-Hort
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

- Projecte que vincula la biblioteca i l'hort.

- Creació de la revista Cavall Hort amb la col·laboració de tots els cicles.

 

Revista Jocs Florals + CAVALL HORT

36