Taller d'experiments
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

- Activitats manipulatives i experiencials de l'àrea de ciències. 

36