Laboratory
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

- Experiments al laboratori, unint l'aprenentatge de les ciècies i l'anglès. Cicle Superior

36