Projecte de compostatge
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

- Transformació de la matèria orgànica per obtenir compost, un adob natural.

36