One, two, three ... Action
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

ONE, TWO, THREE...ACTION!

OBJECTIUS:

• Millorar l’expressió oral en llengua anglesa: pronunciació i fluïdesa.
• Memoritzar petits diàlegs en el context de situacions quotidianes.
• Aprendre tècniques de dramatització.
• Representar diferents personatges.
• Participar del procés d’enregistrament i edició d’un vídeo.
• Treballar de forma interdisciplinar a les àrees de plàstica, anglès i informàtica.

DESCRIPCIÓ:

Els alumnes escenifiquen en petits grups diferents situacions de la vida quotidiana, emprant la llengua anglesa com a vehicle de comunicació.
Prèviament, escriuen el guió i els diàlegs. Un cop repartits els diferents personatges, memoritzen els diàlegs i assagen les escenes.
La següent fase consisteix en enregistrar les representacions de cada grup i editar els vídeos, amb els subtítols en llengua anglesa.
Es realitza un vídeo per trimestre.

36