Activitats CLIL
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

Progressiu ús de l'anglès en àrees curriculars

 

Cicle Superior:

- Coneixement del medi: Selecció d'unitats en anglès

36