Coneixem Catalunya
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

Coneixem Catalunya

 

Objectius:

 

• Conèixer la geografia física (Muntanyes, Parcs Naturals,...) i política (Capitals de comarca i poblacions més destacades) deCatalunya

* Conèixer el patrimoni, costums i tradicions de les diferents comarques
• Aprendre a treballar en un grup cooperativament
• Treballar l’entorn google drive realitzant una Site (pàgina web) de cadascuna de les comarques.
* Treballar l'expressió oral fent una presentació de les comarques treballades

 

Descripció

 

Els nens i nenes treballen a partir de l'atles de Catalunya, de cadascuna de les comarques han d'extreure la informació que se'ls demana. Un cop han fent la recerca de la informació han de crear una Site de cadascuna d'elles i posteriorment han de presentar-la a la resta de companys.

36